Profil

Architektonická kancelář Atelier DAT s.r.o. se věnuje architektuře i urbanismu. Zpracováváme projekty různých typů staveb, od staveb pro bydlení, ubytování, objektů administrativních, obchodních až po objekty občanské vybavenosti a sportu. Věnujeme se také úpravám městského prostoru, strategickým koncepcím, urbanismu, územním studiím a rozvoji území.

Zajišťujeme nejen architektonické návrhy a studie, ale také všechny další projektové práce potřebné pro získání povolení pro realizaci staveb. Projektovou dokumentaci zpracováváme ve spolupráci s kooperujícími profesemi a specialisty.

Atelier DAT s.r.o. nabízí zpracování projektů pro jednotlivé soukromé stavebníky, developerské společnosti i obce a města. Základním principem naší práce je individuální přístup ke každému projektu, dialog s klientem a kreativní návrh architektonického a stavebního řešení na míru jeho potřebám.

Ing. arch. Daniela Týfová

  1. Autorizovaný architekt
  2. ČKA: 03969
  3. zakladatel, jednatel společnosti
  4. d.tyfova@atelierdat.cz

Ing. arch. Daniela Týfová

Autorizovaný architekt ČKA v oboru architektura. Absolvovala Fakultu architektury Českého vysokého učení technického v Praze. První pracovní zkušenosti získávala v pražských architektonických kancelářích. V letech 1996 až 2023 pracovala v českobudějovickém Atelieru 8000 spol. s r.o. (A8000 s.r.o.) V průběhu dlouhodobého působení se zde věnovala architektuře i urbanismu. Podílela se na zpracování širokého spektra strategických a rozvojových urbanisticko-architektonických studií, územních plánů, projektů přestavby brownfieldů i úprav veřejného prostoru. Pracovala na celé řadě projektů staveb obchodních, občanských, bytových a dalších od prvotních studií, architektonických návrhů přes projektové dokumentace všech stupňů až po realizaci.

Od r. 2023 vede vlastní architektonický atelier věnující se architektuře, urbanismu, stavebnictví a designu.

V průběhu mnohaleté praxe v A8000 se Daniela Týfová věnovala mimo jiné projektům:

Soukromě vzniklo několik drobnějších staveb: